اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۱۰:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۸:۲۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۴:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۰۱:۲۱