اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۴:۴۳:۰۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۶:۱۳
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۲۰
غروب آفتاب
۱۷:۵۴:۴۵
اذان مغرب
۱۸:۱۱:۳۰