اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۳۰:۳۰
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۵۴
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۵۱
غروب آفتاب
۱۹:۱۷:۰۵
اذان مغرب
۱۹:۳۳:۵۲