اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۲۰:۰۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۲۰
اذان ظهر
۱۲:۲۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۸:۰۵:۲۴
اذان مغرب
۱۸:۲۲:۲۰