اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۰۴:۰۱
طلوع افتاب
۰۶:۳۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۱۵:۴۹
غروب آفتاب
۱۹:۵۵:۱۸
اذان مغرب
۲۰:۱۲:۵۱