اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۵۰:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۴:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۱۰
غروب آفتاب
۱۹:۲۳:۲۶
اذان مغرب
۱۹:۴۰:۱۲