اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۴۷:۱۱
طلوع افتاب
۰۷:۱۴:۱۳
اذان ظهر
۱۲:۲۳:۳۹
غروب آفتاب
۱۷:۳۲:۱۳
اذان مغرب
۱۷:۵۰:۱۶