اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اراک
اذان صبح
۰۵:۰۴:۲۰
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۴۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۰۷
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۳۴