بهره برداری از ۱۴ واحد صنایع تبدیلی در استان مرکزی


به گزارش تابناک مرکزی، علی صفری با اشاره به عملکرد مطلوب جهاد کشاورزی استان در بخش صنایع تبدیلی و اهمیت این صنعت در کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال افزود: صنایع تبدیلی بخش کشاورزی یکی از حلقه های زنجیره تولید است واین صنایع به عنوان تکمیل کننده زنجیره تولید در بخش کشاورزی باعث کاهش ضایعات می شود.
وی افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، پایداری تولید و افزایش صادرات را از دیگر مزایای این صنایع اعلام کرد و گفت: باتوجه به فساد پذیری محصولات کشاورزی نیاز است این محصولات به نحو مطلوب فراوری شوند که صنایع تبدیلی در این زمینه بسیار موثراست. مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان در بخش صنایع تبدیلی عملکرد خوبی داشته است، افزود: تا پایان سال گذشته ۲۶۵ واحد صنایع تبدیلی در استان به بهره برداری رسیده است که به واسطه آن برای بیش از ۴۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
صفری یادآورشد: همچنین با این تعداد واحد صنایع تبدیلی بیش از سه میلیون تن ظرفیت جذب ماده خام در بخش کشاورزی فراهم شده است.
وی درباره عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان در سال گذشته گفت: ۳۴ واحد صنایع تبدیلی در سال گذشته با سرمایه گذاری ۱۴۳ میلیارد تومان، اشتغالزایی ۴۵۱ نفر و جذب ۳۲۹ هزار تن ماده خام فعالیت شده اند.
مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: طبق این آمار در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در زمینه تعداد واحدهای صنایع تبدیلی ۲۵ درصد، در زمینه سرمایه گذاری ۳۵۸ درصد، در خصوص اشتغال ۴۶ درصد و در زمینه جذب ماده خام ۱۸۶ درصد رشد در استان ثبت شده است.
صفری گفت: طبق برنامه ششم توسعه هم اشتغال ۵۴ درصد در زمینه ماده خام ۴۱۴ درصد در استان رشد ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه در هفته جهاد کشاورزی ۱۴ واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت جذب بیش از ۱۱ هزار تن ماده خام، اشتغال ۱۲۰ نفر و سرمایه گذاری بیش از ۱۴ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید، افزود: با بهره برداری از این تعداد صنایع، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در این بخش را شاهد خواهیم بود.
صفری اظهارداشت: تا پایان سال جاری هدف گذاری ایجاد ۷۰۰ نفر شغل و ایجاد ظرفیت ۵۰۰ هزار تن جذب ماده خام تعیین شده است و در دستور کار سازمان قرار دارد.