آتش سوزی در لته در هفتاد قله مهار شد

 

به گزارش تابناک مرکزی، عباس جودکی با بیان اینکه علت آتش سوزی در دست جستجو وبررسی است افزود: بررسی میزان خسارت در حال انجام است اما براساس برآورد اولیه ، به حدود ۱۵هکتار از اراضی این منطقه خسارت وارد شده است .
جودکی یادآورشد: این آتش سوزی ها آسیب زیادی را به محیط زیست و مردم وارد می کند چرا که ذخایر گیاهی و جانوری در این مناطق از بین می رود و همچنین نبود پوشش گیاهی و درختچه ها در این مناطق باعث ایجاد سیل در هنگام بارندگی ها و فرسایش آبی و خاکی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه منشأ بسیاری از این آتش سوزی ها عامل انسانی است، از مردم عزیز در سراسر نقاط استان درخواست می شود که حتی المقدور از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها خودداری و توصیه های ایمنی را به کار بندند.