عملیات احیای ۷۶۰ هکتار از اراضی بیابانی استان مرکزی آغاز شد

 

به گزارش تابناک مرکزی، حمیدرضا مرادی افزود: برای اجرای طرح مقابله با بیابان‌زایی در استان مرکزی ۶۰ میلیارد ریال منابع مالی امسال پیشنهاد شده‌است.
وی با یادآوری اجرای طرح ایجاد بادشکن‌های غیرزنده در کویر میقان اراک، ادامه داد: این طرح با هدف تثبیت شن‌های روان، کشت نهال و مقابله با ریزگردها در اراضی بیابانی کویرمیقان این شهرستان با استفاده از نی باقیمانده هرس و جوان‌سازی آتریپلکس‌های این منطقه انجام شده‌است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اجرای ۱۰۰ هکتار بادشکن غیر زنده در اراضی بیابانی کویر میقان اراک را از جمله برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان برای مقابله با بیابان‌زایی و گرد و غبار در استان و این شهرستان اعلام کرد و گفت: اجرای عملیات بیولوژیک در اراضی بیابانی استان از دیگر برنامه‌های این اداره کل در سال‌جاری است.
مرادی، از کشت ۲۳۳ هزار و ۲۰۰ اصله نهال گلدانی آتریپلکس کانی سنس و قره داغ در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی کویر میقان اراک خبرداد و افزود: این نهال‌ها با صرف ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی کاشته شده‌ است.
وی ادامه داد: مقابله با ریزگرد، بهبود پوشش گیاهی، تثبیت فرسایش خاک و جلوگیری از ازدیاد کانون‌های بحرانی فرسایش بادی کویر میقان اراک از مهمترین اهداف کشت این نهال‌ها در حوزه کویری میقان اراک بوده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی یادآور شد: ۵۴ کیلومتر کمربند حفاظتی امسال با منابع مالی ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ریاست جمهوری در مرز اراضی مستثنیات و ملی حاشیه کویر میقان اراک انجام شده‌است.
مرادی افزود: طرح کمربند حفاظتی حاشیه کویر میقان اراک به‌صورت حفر کانال و خاکریز و با هدف آگاهی مردم محلی از مرز اراضی مستثنیات و حفاظت موثر تر از اراضی ملی حاشیه کویر میقان اراک اجرایی شده‌ است.
وی ادامه داد: با توجه به بارندگی‌ها و پوشش گیاهی مراتع و کویر میقان اراک ایجاد آتش‌بر برای جلوگیری از سرایت آتش در حاشیه کویر میقان این شهرستان و ایجاد شخم در بین گیاهان قره داغ و آتریپلکس از دیگر اقدامات اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی برای حفاظت از پوشش گیاهی این منطقه بوده‌است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با یادآوری اختصاص ۷۶ میلیارد ریال سال گذشته برای اجرای طرح‌های مقابله با بیابانزایی در استان خبرداد و گفت: اجرای یک‌هزار هکتار عملیات مقابله با بیابان‌زایی در این مدت برای استان تعهد شده بود که یک‌هزار و ۲۵۰ هکتار طرح در اراضی بیابانی استان انجام شد.