۱۵۰ هکتاراز اراضی کشاورزی ساوه به کشت محصول پنبه اختصاص یافت

 

به گزارش تابناک مرکزی مهندس شریفی افزود: آبگیری کامل سد الغدیر ساوه و توزیع آب از طریق سد به مزارع درسال جاری بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت محصول پنبه رفته و وش تولیدی در این شهرستان عمدتا به استان های همجوار قم و تهران انتقال می یابد.
معاون تولیدات گیاهی استان مرکزی هم گفت: کشت پنبه هم‌اینک تنها در شهرستان ساوه رایج شده و بیشتر در تناوب با گندم قرار دارد.
مهندس زاهدی افزود: با توجه به پایین بودن قیمت خرید پنبه در شهرستان ، کشاورزان تمایل به کشت این محصول را ندارند.
وی یادآورشد : با سیاست دفتر دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به افزایش کشت این محصول برنامه ریزی های گسترده ای در استان صورت گرفته است.
زاهدی افزود: پیشنهاد افزایش قیمت خرید پنبه خیلی بیشتر از قیمت رایج به مدیرکل دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است که امیدمی رود ترتیب اثر داده شود.