رکود کشور ناشی از نداشتن منابع انسانی دارای مهارت است

 

به گزارش تابناک مرکزی،آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در دیدار با مدیرکل وکارکنان فنی وحرفه ای استان مرکزی با بیان اینکه مهارت آموزی همچون نهر روانی است که موجب برکت در کشور می شود افزود: آبادانی کشور،توسعه اقتصادی ،رفع مشکل بیکاری،و....نیاز به منابع انسانی کارآمد و توانمند دارد که این موارد وابسته به آموزش های مهارتی است.
وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی قلب صنعت کشور به شمار می آید اظهارداشت:باید ازظرفیت های موجود در کشور استفاده کرد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد مشاهده می شود در بخش صنایع کارگران فاقد مهارت های لازم باعث کاهش راندمان کار و سطح کیفیت محصولات می باشند یادآورشد: انتظار می رود از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به این مقوله توجه ویژه ای شود.
ایشان با تاکید بر توسعه فرهنگ مهارت آموزی در استان و توجه ویژه بر ارائه آموزش های مهارتی در مناطق محروم وکمتر توسعه یافته گفت:مناطق حاشیه نشین،کمتر توسعه یافته و یا سکونتگاههای غیرمتعارف باید با توجه ویژه ای از خدمات آموزشی مهارتی برخوردار شوند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی هم در این نشست با ارائه گزارش از وضعیت توسعه آموزش های مهارتی در استان مرکزی گفت: این اداره کل توسعه فرهنگ مهارت آموزی وتربیت نیروهای متخصص،متعهد و دارای مهارت های لازم برای جذب بازارکار را دردستورکار خود قرارداده است.
منصور جلیلوند، با بیان اینکه همواره تاکید برارائه آموزش های مهارتی با کیفیت در استان بوده است افزود:خوشبختانه در سالهای اخیر این اداره کل سعی خود را بر ارائه آموزش های مهارتی با کیفیت که منجر به ایجاد اشتغال شود گمارده است.
وی یادآورشد: در راستای توانمندی منابع انسانی شاغل در صنایع استان تعاملات خوبی با این بخش برقرارشده و همچنین با دانشگاهها نیز برای دستیابی به این مهم در ادوار گذشته، تفاهم نامه های همکاری آموزشی منعقد شده و همچنان اجرای چنین برنامه هایی در دستور کار است.