خنداب
۴۶ واحد صنفی غیرضرور درخنداب پلمپ شد/عزم جدی اصناف خنداب جهت ریشه کنی وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا
 46 واحد صنفی غیرضرور درخنداب پلمپ شد/عزم جدی اصناف خنداب جهت ریشه کنی وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا
 ایوب شیخی، از عزم جدی اصناف خنداب جهت ریشه کنی وجلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبرداد و افزود: درراستای اجرای مصوبات قرارگاه پدافند زیست محیطی تا تاریخ نهم فروردین ماه ضمن بازرسی از سطح بازار وصنوف شهرستان ۴۶ واحد صنفی غیر ضرور با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط پلمپ شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی اداره صمت خنداب جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خاطرنشان کرد:

جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با پیگیری‌های اداره صمت ۱۲۰۰۰ بطری الکل ۲۵۰ سی سی تهیه و در سطح دو شهر جاورسیان، خنداب و بیش از ۲۰ روستا توسط دهیاران و معتمدین رو ستا توزیع شده است.