بازداشت
۳ نفر از کارکنان ورزش و جوانان استان مرکزی بازداشت شدند

3 نفر از کارکنان ورزش و جوانان استان مرکزی بازداشت شدند

عباس قاسمی با اشاره به بازداشت ۳ نفر از کارکنان ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: ۳ نفر از کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی بازداشت شدند.

وی افزود: دلیل این بازداشت دریافت رشوه از برخی پیمانکاران ذی‌ربط بود که در پیگیری صورت‌گرفته شناسایی و دستگیر شدند.

قاسمی بیان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با فساد و جرایم هیچ تسامح و تساهلی ندارد و اطلاعات تکمیلی این پرونده نیز پس از سیر مراحل قانونی و کامل شدن پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد.