فداکاری پلیس مانع حادثه شد!
سرهنگ کهریزی افزود: با توجه به اینکه چرخ رها شده باعث برهم خوردگی نظم جاده شده و احتمال برخورد آن با خودرو‌های دیگر و بروز سوانحی تلخ را متصورمی ساخت، بلافاصله راننده تیم گشت پلیس راه کارمند”یعقوب شاه میرزالو” خود را به لاستیک رها شده رسانده و با ایثار خود، لاستیک را با دست مهار کرده و مانع برخورد آن با سایر خودرو‌ها می‌شود.
وی با تاکید بر افتخار ناجا به تجلی روحیه ایثارگر و فداکاری در تمامی کارکنان پلیس تصریح کرد: این مامور وظیفه شناس پلیس راه از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی و خونریزی شده و به بیمارستان منتقل شد که با تشخیص پزشک مشخص شد وی دچار پارگی تاندم دست شده و تحت عمل جراحی قرار گرفت.