شهردار اراک:
تنظیم بودجه سال ۹۹ شهرداری به صورت "محله محور انجام میشود.

به گزارش تابناک مرکزی محمد کریم شفیعی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۹ شهرداری براساس “محله محور” بودن تنظیم می شود، گفت: در حال حاضر رویکرد مدیریت شهری صرفا، رویکرد خدماتی نیست چرا که امروزه مسوولیت اجتماعی نیز بر عهده شهرداری است، یعنی به همان اندازه که باید کار عمرانی انجام دهد، باید به همان سطح، کیفیت و روش، کار فرهنگی و اجتماعی انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر۵۰ درصد فعالیت های شهرداری معطوف به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است و هرگونه فعالیتی که شهرداری باید انجام دهد، باید ارزیابی فرهنگی و اجتماعی داشته باشد به همین دلیل اولویت اصلی مدیریت شهری اراک نیز بودجه بندی براساس نیازها و اولویت هایی است که اکثر شهروندان جامعه آن را اساسی و الزامی بدانند.

ایشان همچنین گفت: مدیریت شهری باید در مسیر خواست شهروندان حرکت کند لذا شهرداری و شورای شهر اراک در نظر دارند تا بودجه سال ۹۹ را بر اساس محله های سطح شهر تنظیم و تصویب نمایند؛ به صورتی که برای ۵۵ محله اراک و با همکاری تمامی شهروندان، نیازهای شهری شناسایی شود و بودجه نیز با در نظر گرفتن این نیازهای به حق تنظیم و تدوین گردد.

شهردار اراک درباره تعیین بودجه پروژه های کلان شهری نیز تاکید کرد: بودجه شهر اراک در سال ۹۹ بر اساس محله محوری و محله گرایی بسته خواهد شد که در سوی دیگر پروژه های فرا محله ای نیز در آن با کار کارشناسی دیده می شود.