مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد؛
لزوم مشارکت برگزیدگان شورای دانش آموزی درمسائل حوزه آموزش و پرورش

لزوم مشارکت برگزیدگان شورای دانش آموزی درمسائل حوزه آموزش و پرورش

 شهریار فولادوند روز یکشنبه در شست مشورتی شورای دانش آموزی استان مرکزی تحت عنوان مشارکت دختران، موانع و راهکارهای افزایش آن در اراک، اظهار داشت: این نشست از مواردی که در شوراهای دانش آموزی مطرح است، تبعیت می کند و با برگزاری این نشست ها مشارکت دانش آموزان را در سطوح مختلف تصمیم گیری دنبال می کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: برگزیدگان شوراهای دانش آموزی از سطوح مدرسه، منطقه استان و کشور به مسائل تصمیم گیری ورود پیدا می کنند و عرصه برای حضور آن ها فراهم می شود.

وی افزود: این برگزیدگان در مدارس به عنوان مشاوران و مدیران که از نگاه منطقی نسبت به مسایل آموزشی برخوردار و در تصمیم گیری ها سهیم می باشند، استفاده می شود.

وی بیان کرد: برگزیدگان شوراها دانش آموزی به عنوان مشاوران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها نقش خود را نیز به خوبی ایفا می کنند و در سطوح بالاتر استان نیز از آن ها استفاده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی بیان کرد: نمایندگان مجلس دانش آموزی در عرصه شبیه سازی شده با هم در خصوص مسایل آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر می کنند و طرح های خوبی ارایه ی دهند که به وزارت آموزش و پرورش نیز راه پیدا می کند.

فولادوند گفت: هدف کلی در این نشست ها مشارکت بخشیدن، ایجاد ظرفیت و تشویق جوانان و نوجوانان برای حضور در عرصه های مختلف است. معلمین از نقش هدایت گری دانش آموزان در اتخاذ تصمیمات مهم برخوردار هستند.

فولادوند گفت: در تلاش هستیم با وجود مشکلات موجود در جامعه، دانش آموزان در مسایل مختلف آموزش و پرورش مشارکت کنند زیرا مشارکت تقابل را به همکاری تبدیل می کند.