چگونه می‌توان به خود انگیزه داد و زندگی معنادار ساخت؟

ترس و نگرانی دو عاملی هستند که همیشه انسان را عقب نگه می‌دارند و از همه بدتر این است که مانع از پیشرفت می‌شوند.

همه ما دست‌کم یک بار تجربه‌ کرده‌ایم که افکار منفی در ذهنمان خیمه می‌زنند و با تکرار مداومِ خودشان دست از سرمان بر نمی‌دارند. این افکار اغلب از ترس و نگرانی نشات می‌گیرند که طبیعی است. اما ترس تبعات منفی بسیاری دارد. اولین اثر مخرب ترس «از دادن انگیزه» است.

ترس ذاتا تحلیل‌برنده انرژی‌هاست و حالت فرسایشی دارد. ترس سبب می‌شود همیشه نگران باشید. وقتی نگران هستید حوصله ندارید و وقتی حوصله ندارید کار مثبتی انجام نمی‌دهید، حتی نمی‌توانید به خود انگیزه دهید.

به همین خاطر بسیار مهم است که انگیزه و امید را در دل خود زنده نگه دارید تا به زندگی معنادار برسید. زندگی معنادار چیست؟ اینکه روزهای خود را به بطالت سپری نکنید و با مطالعه، افزایش میزان تلاش، انجام امورخیرخواهانه و محبت کردن به زندگی خود معنی ببخشید؛ هر چند اندک.

برای اینکه بدانید چگونه می‌توانید انگیزه و امید را در دل خود بیدار کنید و زنده نگه دارید، پیشنهاد می‌کنیم ترفندهای زیر را سرلوحه افکار و کارهای خود قرار دهید.