مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت:
۶۵۱۱ نفر در استان مرکزی از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند
 
6511 نفر در استان مرکزی از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند
محمدرضا بیدهندی با اشاره به آمار استفاده از بیمه بیکاری در استان با توجه به رکود اقتصادی و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کشور و به تبع آن در استان پیش آمده اظهار داشت: طبیعتاً رکود تورمی موجود بر فضای اقتصادی کشور و استان و تحریم‌های ظالمانه غرب از عوامل اصلی وضعیت اقتصادی حاکم است و وضعیت واحد‌های اقتصادی استان نیز تابعی از وضعیت کشور است و ما شاهد وجود بحران در برخی از این واحد‌ها هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه منابع اصلی سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌های پرداختی است و براساس قانون، بخش عمده‌ای از این حق بیمه‌ها، بر عهده کارفرمایان است، بنابراین این بحران‌ها تاثیر چشم‌گیری در توان اقتصادی آن‌ها و تبعا از طرفی تاثیر مستقیم بر قدرت پرداخت واحد‌های اقتصادی و از جمله حق بیمه‌ها داشته و از دیگر سو می‌تواند تعدیل نیروی انسانی را نیز در پی داشته باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: هرچند تجربه نشان داده در شرایط بحرانی، کارفرمایان سعی در حفظ نیروی انسانی ماهر خود دارند و تعدیل نیروی انسانی شاید آخرین انتخاب آن‌ها باشد، اما چنانچه بخشی از نیروی انسانی از فرایند اشتغال خارج شود، قطعا در صف متقاضیان بیمه بیکاری قرار می‌گیرد.

بیدهندی بیان کرد: هرچند طبق آخرین آمار‌ها و تحلیل‌ها، دست کم در چند ماهه نخست امسال شاهد افزایش معناداری در بخش بیمه بیکاری نبوده‌ایم و امیدواریم این بحران‌ها منجر به کاهش اشتغال نشود.

وی ادامه داد: درحال حاضر تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان ۶ هزار و ۵۱۱ نفر است که از کل مصارف استان، در سال گذشته حدود ۲ درصد صرف پرداخت بیمه بیکاری شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی عنوان کرد: تامین اجتماعی استان مرکزی با داشتن ۱۶ شعبه در سطح استان تعداد ۹۴۳ هزار و ۲۶۶ نفر را تحت پوشش دارد، ضریب نفوذ سازمان در استان ۶۶ درصد است که از میانگین کشوری ۱۲ درصد بیشتر است.

بیدهندی خاطرنشان کرد: بیمه‌شدگان اصلی استان مرکزی ۲۹۸ هزار نفر و مستمری‌بگیران اصلی ۸۹ هزار نفر است.