سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی خبر داد:
افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی استان در روز‌های پایانی تیرماه
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی با اعلام اینکه پایان تیرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری می‌باشد گفت: از آنجا که ایام پایانی مواعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مودیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه است، در جهت تکریم و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی، ادارات امور مالیاتی استان در روز‌های پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ لغایت ساعت ۱۶، جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ لغایت ساعت ۱۴، شنبه و یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ و ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ لغایت ساعت ۱۹ و در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ لغایت ساعت ۲۱ آماده ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم مالیاتی جهت انجام تکالیف قانونی می‌باشند.  
حمید حسینخانی هزاوه با اعلام این خبر افزود: از آنجا که یکی از شروط اصلی و مهم بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی و معافیت‌های مقرر در قانون مالیاتها، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشد از مودیان محترم مالیاتی درخواست می‌گردد هرچه سریعتر نسبت ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نموده و ارسال اظهارنامه را به ساعات و روز‌های پایانی موکول ننمایند تا در ارسال اظهارنامه و انجام تکالیف قانونی دچار مشکل نگردند. وی همچنین افزود: شماره تلفن ۱۵۲۶ آماده دریافت نظرات انتقادات و پیشنهادات و نیز ارائه راهنمایی‌های لازم به مودیان محترم در خصوص سامانه‌های الکترونیکی همچون اظهارنامه‌های مالیاتی می‌باشد.