معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خبر داد
کشف میلیاردی روغن خودروی خارج از عرضه شبکه در اراک/پلمپ ۳ واحد صنفی متخلف

 سرهنگ محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: با هماهنگی انجام‌شده با مرجع قضائی و به‌منظور برخورد با توزیع روغن‌های غیرمجاز و غیر استاندار در واحد‌های صنفی تعویض‌روغنی، طرحی ویژه با همکاری اداره صنعت و معدن استان در شهر اراک اجرا شد.
خلجی اظهار کرد: در اجرای این طرح تعداد ۶۱۹ حلب روغن به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال که به‌صورت خارج از شبکه رسمی توزیع می‌شد، از سه واحد صنفی کشف شد و واحد‌های صنفی متخلف پلمپ شدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای این طرح به ۴ واحد صنفی نیز با توجه به نوع تخلفات تذکر و اخطار داده شد.