کشف یک انبار با بیش از ۳۴ تن آرد قاچاق در اراک

سرهنگ خلجی معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی از  کشف بیش از ۳۴ تن آرد قاچاق از یک انبار دپو در اراک خبرداد.

سرهنگ خلجی افزود: در عملیات ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان مرکزی  ۳۴ تن و ۴۴۰ کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال از یک انبار در شهر اراک کشف شد.

کشف یک انبار با بیش از ۳۴ تن آرد قاچاق در اراک